Ortsbrandmeister

Peter Frickmann

Peter Frickmann

Telefon: (+49) 4204 - 69613
Mail:

 

Dienstgrad: Brandmeister

Feuerwehrausbildung:
Grundlehrgang, Atemschutzgeräteträgerlehrgang, Maschinistenlehrgang, Sprechfunklehrgang, Truppführerlehrgang, Gruppenführerlehrgang